Horisontdesign
 IDENTITET / ETIKETT

Holum Consulting

Utrforming på etiketter til flaske på SanBiota og SanOmega. Og reklame på annonser folder messe

 IDENTITET / ETIKETT

IDENTITET / ETIKETT

Holum Consulting

SanOmega_2.jpg
SanOmega_3.jpg
SanBiota_1.jpg
SanBiota_2.jpg
SanBiota_3.jpg
SanBiota_4.jpg
SanBiota_5.jpg