Om

Horisont­de­sign startet opp 2006 og er et lite grafisk design fir­ma som dri­ves av
Tone Lise Skomsvold.

Tone har job­bet med alt fra cd-cov­er, plakater, mag­a­sin, bøk­er, illus­trasjon, messe utstill­ing til innpakn­ing og enkle web­sider.
Hold­er til i et kon­tor­felleskap på Majorstua der det er flere kreative folk som kan dele på erfaringer faglig. Og man kan jobbe sam­men på større pros­jekt.

Lager også billed­kun­st!