Hamsa Forlag

Jobb: Smus­som­slag til bok På ran­den til en fan­tastisk fremtid. 4 farge trykk, kob­ber­folie og UV lakk på Endringsvil­je og for­fat­terne.

Kunde: Ham­sa For­lag AS