LHL Internasjonal

MAGASIN / PRINT PAPIR

Jobb: Design og produksjon av brosjyre for
LHL i storformat 40 sider. Søknad om TV-Aksjon 2018 LHL
Kunde: LHL (Landsforeningen for
hjerte og lungesyke) og LHL Internasjonal